Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
 • Adamec Vítězslav, Mgr.   +420 352 684 796 +420 775 426 819 adamec.vitezslavanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Dušáková Lenka, Ing.   +420 352 684 796 +420 608 892 623 dusakova.lenkaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Hamberger Karel, Mgr.   +420 352 684 796 +420 770 149 308 hamberger.karelanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Hevkánová Věra   +420 352 684 796 +420 725 548 242 hevkanova.veraanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket referent majetkové správy
 • Chaloupka Jakub, Mgr.   +420 352 684 796 +420 724 811 655 chaloupka.jakubanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Jůzová Jana, Mgr.   Kostelní 81, 35733 Loket dokumentátor
 • Klánová Jana, Ing.   +420 352 684 796 +420 775 894 404 klanova.janaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Kleiber Martin   +420 352 684 796 +420 725 371 109 Kostelní 81, 35733 Loket provozář
 • Konečný Jiří, Mgr.   +420 352 684 796 +420 725 524 128 konecny.jirianpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Konůpek Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D. * +420 352 684 796 +420 724 663 693 konupek.jananpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket vedoucí odboru
 • Lokajíček Vladimír, Mgr.   +420 352 684 796 +420 608 892 704 lokajicek.vladimiranpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Malina Ondřej, Mgr., Ph.D.   +420 352 684 796 +420 777 477 934 malina.ondrejanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Malinová Helena, Ing. arch.   +420 778 410 825 malinova.helenaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket redaktor
 • Marešová Petra   +420 352 684 796 +420 728 568 386 maresova.petraanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket dokumentátor
 • Marková Simona, Mgr.   +420 352 684 796 +420 602 675 346 markova.simonaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Mědílek Marek, Mgr.   +420 352 684 796 +420 608 894 158 medilek.marekanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Molková Adriána, Bc.   +420 352 684 796 +420 724 811 622 molkova.adrianaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket administrativní a spisový pracovník
 • Nožinová Soňa, Mgr.   +420 352 684 796 +420 778 426 752 nozinova.sonaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket dokumentátor
 • Ondrůjová Leona, Bc. * +420 352 684 796 +420 721 211 819 ondrujova.leonaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket vedoucí oddělení
 • Prekop Filip, Mgr.   +420 352 684 796 +420 724 592 674 prekop.filipanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket archeolog
 • Prekop Staňková Daniela, Mgr. * +420 352 684 796 +420 724 811 615 stankova.danielaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket vedoucí oddělení
 • Riegerová Romana, Mgr. * +420 352 684 796 +420 606 666 408 riegerova.romanaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • Richterová Jana, Mgr.   +420 352 684 796 +420 778 760 092 richterova.janaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Rozsypalová Klára, Bc.   +420 352 684 796 +420 777 501 853 rozsypalova.klaraanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Rozsypalová Marie   Kostelní 81, 35733 Loket dokumentátor
 • Smilková Eva, Bc.   +420 352 684 796 +420 724 811 597 smilkova.evaanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář
 • Smola Lukáš, Bc. * +420 352 684 796 +420 724 811 729 smola.lukasanpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket vedoucí odboru
 • Zeman Lubomír, Mgr.   +420 352 684 796 +420 777 771 871 zeman.lubomiranpu.cz Kostelní 81, 35733 Loket památkář