Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Ostravě
    ÚOP OS, ředitel ÚOP
     • Zezula Michal, Mgr., Ph.D. * +420 595 133 955 +420 724 664 003 zezula.michalanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitel územního odborného pracoviště
       ÚOP OS, kancelář ředitele - referát
        • Batková Petra, Mgr.   +420 595 133 958 +420 724 474 537 batkova.petraanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava pracovník vztahů k veřejnosti , redaktor
        • Kunátová Zuzana   +420 595 133 903 +420 778 468 218 kunatova.zuzanaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava administrativní a spisový pracovník
       ÚOP OS, oddělení ekonomiky a provozu
        • Bosák Pavel, Ing. * +420 595 133 904 +420 775 443 247 bosak.pavelanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí oddělení
        • Dostalík Libor, Bc.   +420 733 673 653 dostalik.liboranpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava provozář
        • Hermanová Pavla, Ing.   +420 771 287 004 hermanova.pavlaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava referent majetkové správy
        • Vlčková Nina, Ing.   +420 595 133 959 +420 770 149 341 vlckova.ninaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava personalista
       ÚOP OS, Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě
        • Borovcová Alena, Mgr., Ph.D.   +420 596 628 459 +420 724 527 537 borovcova.alenaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava památkář , technické památky
        • Kynclová Jana, Ing.   +420 596 628 459 +420 724 400 270 kynclova.janaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava památkář , technické památky
        • Matěj Miloš, prof. PhDr. Ing. arch., Ph.D.et Ph.D. * +420 596 628 438 +420 724 664 001 matej.milosanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí metodického centra , ředitel Metodického centra průmyslového dědictví
        • Míšanec Radek, Mgr.   +420 596 628 459 +420 778 544 450 misanec.radekanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava výzkumný a vývojový pracovník , technické památky
        • Ryšková Michaela, Mgr.   +420 596 628 459 +420 775 892 640 ryskova.michaelaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava památkář , technické památky
       ÚOP OS, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Čočková Gabriela   +420 595 133 905 +420 724 474 525 cockova.gabrielaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava dokumentátor , fotoarchiv negativů
        • Koubová Marta, Mgr. * +420 595 133 945 +420 724 146 276 koubova.martaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí odboru
        • Tichá Irena, Bc.   +420 595 133 902 +420 777 481 797 ticha.irenaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava pracovník dokumentačních fondů
          ÚOP OS, oddělení evidence památek a IS
           • Gavendová Marcela, Mgr.   +420 595 133 948 +420 724 400 277 gavendova.marcelaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava pracovník památkové péče
           • Havlenová Pavla, Mgr. * +420 595 133 926 +420 725 742 811 havlenova.pavlaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí oddělení
           • Klvačová Markéta, Mgr.   +420 595 133 926 +420 777 439 255 klvacova.marketaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava pracovník památkové péče
           • Maren Pavel   +420 595 133 923 +420 724 146 312 maren.pavelanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava pracovník památkové péče , GIS, MIS
           • Ryšková Pavlína, Mgr.   +420 595 133 946 +420 775 412 056 ryskova.pavlinaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava pracovník dokumentačních fondů
          ÚOP OS, oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
           • Kaniová Petra, Mgr.   +420 553 715 485 +420 724 527 529 kaniova.petraanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava památkář , průzkumy
           • Koudelová Jana, Mgr., Ph.D. * +420 595 133 952 +420 778 761 767 koudelova.janaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí oddělení
           • Rosová Romana, Mgr., Ph.D.   +420 595 133 953 +420 724 793 914 rosova.romanaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava památkář , průzkumy a archívní průzkumy
           • Strakoš Martin, Mgr.   +420 595 133 953 +420 775 892 639 strakos.martinanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava památkář , reidentifikace
       ÚOP OS, odbor péče o památkový fond
        • Bartošová Marie, Ing. arch. * +420 595 133 933 +420 724 400 276 bartosova.marieanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí odboru
          ÚOP OS, oddělení garantů území
           • Dudek Jiří, Ing. * +420 595 133 937 +420 724 400 267 dudek.jirianpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí oddělení , specialista - urbanismus a územní plánování
           • Jurašková Markéta, Mgr.   +420 595 133 940 +420 724 528 418 juraskova.marketaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava památkář
           • Pavelková Hana, Mgr.   +420 553 715 485 +420 724 528 025 pavelkova.hanaanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava památkář
           • Pflegrová Michaela, Mgr.   +420 553 715 485 +420 725 712 370 pflegrova.michaelaanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava památkář
           • Sikora Vitold, Ing. arch.   +420 595 133 934 +420 770 160 314 sikora.vitoldanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava památkář
           • Stanieková Andrea, Mgr.   +420 595 133 936 +420 778 701 953 staniekova.andreaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava památkář
          ÚOP OS, oddělení specialistů
           • Halátek Dalibor, Mgr.   +420 595 133 943 +420 770 195 067 halatek.daliboranpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava památkář , specialista - restaurování
           • Lehnertová Martina, Ing. arch.   +420 553 715 485 +420 778 981 787 lehnertova.martinaanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava památkář
           • Miczková Andrea, Mgr.   +420 595 133 941 +420 778 883 095 miczkova.andreaanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava pracovník památkové péče
           • Nitra Tomáš, Mgr. * +420 595 133 938 +420 724 527 380 nitra.tomasanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava vedoucí oddělení , specialista - lidová architektura
       ÚOP OS, odbor archeologie
        • Greiplová Zdeňka   +420 553 628 508 +420 778 470 507 greiplova.zdenkaanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava pracovník dokumentačních fondů
        • Hlas Jindřich, Mgr. * +420 553 628 508 +420 724 400 279 hlas.jindrichanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava vedoucí odboru
        • Zezulová Michaela, Bc.   +420 553 628 508 +420 724 474 547 zezulova.michaelaanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava archeolog
          ÚOP OS, oddělení archeologických výzkumů
           • Kiecoň Marek, Mgr.   +420 553 628 508 +420 724 664 016 kiecon.marekanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava archeolog
           • Kolář František, Mgr.   +420 553 628 508 +420 724 664 014 kolar.frantisekanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava archeolog
           • Malík Pavel   +420 553 628 508 +420 602 147 539 malik.pavelanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava pracovník památkové péče , asistent
           • Marethová Barbara, Mgr. * +420 553 628 508 +420 778 773 565 marethova.barbaraanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava vedoucí oddělení
          ÚOP OS, oddělení péče o archeologické nálezy
           • Kahoun Martin, Mgr.   +420 773 764 669 kahoun.martinanpu.cz Odboje 1941, 70200 Ostrava konzervátor
           • Kunčík Lumír, Ing.   +420 553 628 508 +420 602 147 537 kuncik.lumiranpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava památkář , správce budov
           • Pravdová Hana   +420 553 628 508 +420 732 576 118 pravdova.hanaanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava konzervátor
           • Tichá Krasnokutská Tereza, Mgr. * +420 553 628 508 +420 724 664 017 ticha.terezaanpu.cz Bezručovo nám. 1147, 74601 Opava vedoucí oddělení